جهت تماس و مشاوره:    02188337515

The Combination Therapy of Rejuvenation and Lifting, using MESOAROMA products and simple P.D.O threads

دانلود مقاله

649,000 تومان

برای نمایش مقاله پس از خرید، این صفحه را رفرش کنید. در صورت خرید و باز نشدن دسترسی مقاله پس از یک روز، با شماره 982188989388+
تماس حاصل فرمایید.
هر گونه چاپ، نشر و کپی از مقالات، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد و تمامی امتیازات و حقوق این دو مقاله متعلق به دکتر شهره شمس میباشد.
Any printing, publishing and copying of the articles will be prosecuted and all privileges and rights of these two articles belong to Dr. Shohreh Shams.